Valószínűségszámítás és statisztika GY (IP-18bVSZG)

Programtervező informatikus B szakirány

 

 

Gyakorlatok

 

A gyakorlatok látogatása kötelező (max. 3 hiányzás/félév), az ennél többet hiányzó hallgatóktól a gyakorlatvezetők megtagadják a jegyet

 

 

Zárthelyi dolgozatok:

1. zárthelyi dolgozat:

5. vagy 6. heti gyakorlaton

2. zárthelyi dolgozat:

13. heti gyakorlaton

Kis zárthelyi elméletből:

4., 8. és 13. heti előadásokon

javító zárthelyi dolgozat:

vizsgaidőszak első hetében

utóvizsga:

vizsgaidőszak 2. hetében

 

 

Ajánlott irodalom:

Arató Miklós, Zempléni András, Prokaj Vilmos (2013):

Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásába: példákkal és szimulációkkal

Fazekas István (2011):

Valószínűségszámítás és statisztika

Fazekas István (szerk.):

Bevezetés a matematikai statisztikába

Móri F. Tamás, Szeidl László, Zempléni András (1997):

Matematika statisztika példatár

Prőhle Tamás, Zempléni András (2016):

Statistical Problem Solving in R

 

Jegyszerzés:

Pontszámok:

 

1. és 2. zárthelyi dolgozat:

  50 -50 pont, minimum :15-15 pont

Kis zh-k:

15-15 pont, összesen minimum 15 pont

házi feladatok, órai munka:

55 pont

   200 pont

 

Tervezett ponthatárok:

        145 – 200 jeles (5)

        120 – 144 (4)

        100 – 119 közepes (3)

          80 –   99 elégséges (2)

            0 –   79 elégtelen (1)

 

Elégtelentől különböző jegyet csak az szerezhet, aki mindkét zárthelyi dolgozatra legalább 15 pontot kapott és a kis zárthelyik összesített pontszáma legalább 15 pont.

 

A zárthelyi dolgozatok alapján az alábbi esetek fordulhatnak elő:

 

1.     Mindkét zárthelyi dolgozat és a kis zárthelyik összesített pontszáma is kevesebb mint 15 pont: utóvizsga szükséges.

2.     1 vagy 2 minimumfeltétel nem teljesül: ezek javítása kötelező a javító zárthelyi dolgozat keretében.

3.     Mindegyik minimumfeltétel teljesül: a dolgozatok javíthatók (az eredmény felülírja az eredetit).

 

Utóvizsga (elégtelen jegy esetén):

Egy zárthelyi dolgozat lesz a félév teljes anyagából.

 

 

Előadások:

 

1.    előadás

2.    előadás

3.    előadás

4.    előadás

5.    előadás

6.    előadás

7.    előadás

8.    előadás

9.    előadás

10. előadás

11. előadás

12. előadás